Skip to content

DeviCAT és funda l’any 2012, i aglutina set empreses fundadores, líders del sector del videojoc a Catalunya (Socialpoint, King, Ubisoft Barcelona, Digital Legends, Novarama, Omnidrone i Gamelab) amb la voluntat de procurar un creixement sostenible de la indústria digital a Catalunya i amb l’objectiu de fer visible la indústria del videojoc davant les institucions, buscant vies de finançament estables per al sector. 

El 2017, l’associació DeviCAT s’integra en la Federació de Productors Audiovisuals PROA. Habitualment DeviCAT col·labora amb entitats públiques i privades i centres de formació.

DeviCAT és una entitat que no treballa només per als seus socis sinó per a crear i enfortir a la comunitat de professionals, oferir-los formació, visibilitat i oportunitats de negoci. A DeviCAT treballem perquè sorgeixin cada cop més equips i projectes autòctons.

A diferència d’altres associacions, a DeviCAT totes les modalitats de soci són accessibles a tothom i, per tant, tothom que en forma part de l’associació té els mateixos drets i obligacions

A l’any 2023 l’associació compta amb 34 empreses i estudis de videojocs associats.

La indústria catalana del videojoc continua creixent. Catalunya s’ha posicionat com a primera regió de la Unió Europea en captació d’inversió estrangera en el sector dels videojocs. En els últims cinc anys s’han atret 20 nous projectes, que han invertit 120 milions i han suposat 900 nous llocs de treball, segons un informe d’ACCIÓ basat en les dades del Llibre blanc Català del Videojoc. Barcelona acull 200 empreses del sector i més de 4.000 treballadors en actiu.

(Vídeo Xavier Carrillo Costa /President de DeviCAT)

En el 2009, amb la inclusió de la indústria del Videojoc dins de les Indústries Culturals per part de la Comissió de Cultura del Congrés de manera unànime, comença una nova etapa en la consideració d’aquest sector , especialment en matèria laboral , ja que s’incorpora al pla de suport a les indústries culturals del Govern.

Des de l’associació DeviCAT volem ajudar a conformar una xarxa de diàleg i d’interessos comuns amb d’interlocució amb l’administració pública.
Catalunya és una regió pionera que ha anat per davant d’altres no només en polítiques i ajudes sinó també en coneixement del sector per part de l’administració pública i en sintonia entre institucions públiques i privades.

DeviCAT ofereix  suport a membres de l’ecosistema a fi d’establir connexió i la creació de sinergies entre les empreses associades i la cooperació amb les universitats i centres de formació i de desenvolupament tecnològic.

Xavier Carrillo Costa
President
Gina Tost
Vice-presidenta
Marie-Thérèse Cordon
Secretària
Jangmi Baek
Vocal
Enric Cabestany
Vocal
Gerard Fernández
Tresorer

A l’any 2022 DeviCAT ha aconseguit consolidar projectes i col·laboracions. De les activitats més freqüents destaca les TROBADES MENSUALS DEVICAT PER A PROFESSIONALS DELS VIDEJOCS A CATALUNYA, una trobada al mes per a compartir amb la comunitat coneixements, experiències, formacions i fer networking. En 2022 DeviCAT va organitzar:

 • 10 Trobades de professionals dels videojocs a Catalunya, amb més de 1.400 assistents amb perfils de professionals de desenvolupament, formació, direcció d’empresa, incubació i emprenedoria en videojocs, etc.
 • 32 Empreses i estudis col·laboradors que ha participat en les conferències, xerrades i accions de networking per a compartir coneixements i experiències amb la comunitat. 18 d’aquest col·laboradors han sigut estudis indies, 7 centres educatius i de formació i 9 publishers.
 • La 1º Gala del Videojoc Català en el Gran Teatre Liceu

A més durant l’any 2022 DeviCAT ha col·laborat amb iniciatives desenvolupades per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i amb altres referents de l’ecosistema:

-Participació en la Taula Videojoc

Col·laboració amb DEV en la realització i distribució de l’enquesta Llibre Blanc Català Videojoc i suport comunicatiu a la campanya de presentació Llibre Blanc 2021

Sòcies i Socis DeviCAT

Altres Objectius de DeviCAT

 • Fomentar la bona imatge de la indústria del videojoc catalana com a sector d’alta ocupació, creativitat, innovació i valor afegit.
 • Fomentar la bones pràctiques en les empreses de videojocs catalanes: qualitat de vida, equilibri treballo-família, etc.
 • Suport institucional per a la presència de la indústria del videojoc catalana en fires i congressos internacionals.
 • Suport a les institucions educatives del país per a l’elaboració de plans d’estudi ajustats a les necessitats de la indústria. Identificar les necessitats específiques del sector a nivell formatiu a més de donar suport a les opcions existents i contribuir des de la indústria al fet que Catalunya continuï augmentant la qualitat formativa i curricular.
 • Aconseguir suport institucional per al finançament de la subcontractació a empreses catalanes.
 • Desenvolupament, conjuntament amb les institucions educatives del país, de programes de contractació: pràctiques, becaris, etc.…
 • Fomentar la competitivitat i la internacionalització de les empreses catalanes dedicades al desenvolupament de programari d’entreteniment.
 • Fomentar la innovació, el desenvolupament creatiu i les capacitats R+D+I del sector.
 • Fomentar el reconeixement a Catalunya del programari d’entreteniment com a producte cultural.
 • Col·laborar amb les autoritats competents i administracions en tota classe de treballs, estudis, recerca de mercats, propostes de legislació, promoció i potenciació d’activitats formatives, propostes de R+D i quant pogués ser necessari per a contribuir al desenvolupament del sector i la seva aportació al conjunt de modernització del país en l’àmbit de les Noves Tecnologies.