Skip to content

La Taula del Vídeojoc és l’espai de concertació entre el sector dels videojocs i la Generalitat de Catalunya. Ha consensuat una bateria d’actuacions a desenvolupar per a accelerar les polítiques de suport al videojoc des de totes les seves dimensions: consolidar l’actual ecosistema; fomentar el creixement sostingut, l’atracció de talent i la presència de dones professionals; millorar l’encaix de la formació professional i universitària; potenciar la internacionalització de les empreses i els videojocs catalans i oferir formació i eines per a un millor finançament del sector. 

La Taula del Videojoc es va constituir el 30 de gener de 2019 a instàncies de la Resolució del Parlament de Catalunya 89/XII. Ho feia sota el lideratge de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya i l’estreta col·laboració de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). 

Des de la primera reunió i fins al 2022, la Taula ha desenvolupat la seva tasca mitjançant la participació de representants de totes les organitzacions institucionals i actors implicats en l’ecosistema del videojoc a Catalunya. Des dels primers membres de la taula (DeviCAT, AEVI, DEV, GameBCN, ENTI-UB, Clúster de l’Audiovisual, Lliga de Videojocs Professionals i els sindicats CCOO i UGT) s’han desenvolupat més d’una quarantena de reunions de treball amb la incorporació, segons la temàtica, dels organismes institucionals competents i les organitzacions interessades. Així, fins a 8 departaments de la Generalitat han participat activament a les reunions de la Taula del Videojoc que s’han organitzat –de manera evolutiva- mitjançant fins a 8 Grups de Treball (Finançament, Internacionalització, Talent, Gènere, Salut, Gamificació, E-sports i Visió empresarial). 

 La Generalitat de Catalunya referma, així, el seu compromís amb aquesta industria cultural mitjançant el desenvolupament durant els propers anys de polítiques encaminades a l’enfortiment de l’ecosistema català del videojoc però també a un major coneixement d’aquest actiu de país entre la ciutadania. 

Devicat referma també el seu compromís amb la Taula del Videojoc, per tal d’impulsar el creixement sostible de l’ecosistema.

Passem Pantalla 2023

Passem Pantalla. Els videojocs impacten en el Disseny Hub és el títol de l’acte de presentació de la Taula del Videojoc d’aquest any 2023.

Participació de DeviCAT en la Taula del Videojoc : 6 línies d’actuacions executades i projectes en curs de l’associació


Des de la constitució de la Taula del Videojoc, DeviCAT ha participat en diferents projectes vinculats a les 60 d’actuacions encaminades a desenvolupar i accelerar el sector del videojoc des de totes les seves dimensions:

  • Com a DeviCAT hem contribuït amb les TROBADES MENSUALS DEVICAT per a consolidar l’ecosistema i dinamitzar el talent. A DeviCAT hem reballat activament creant vincles institucionals, esdeveniments, i xerrades específiques per fomentar el creixement, la professionalització i l’atracció de talent. Hem col·laborat amb Enti-UAB, Institut Tecnològic de Barcelona, F2P Campus, UPC School, CITM_UPC. Per a promoure el talent i la connexió amb estudis, empreses i administració, podeu veure un exemple a #TalentOpenMic i #EmprenedoriaenVideojocs
  • Una línia de treball estratègica per a DeviCAT, és el FOMENT DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN EL SECTOR, LA DIVERSITAT, LA IMPLEMENTACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES i L’IMPÚLS DE LA PRESÈNCIA DE DONES PROFESSIONALS EN LA INDÚSTRIA. En aquest sentit i en el marc de la Taula del Videojoc Devicat ha organitzat i co-organitzat amb la Generalitat de Catalunya una sèrie d’esdeveniments i campanyes de comunicació i sensibilització, com són: la TROBADA DEVICAT amb presentació de l’ESTUDI SOBRE ELS ESTEREOTIPS, ROLS I RELACIONS DE GÈNERE: DIAGNÒSTIC I SOLUCIONS PER A PROMOURE CANVIS EN LA INDÚSTRIA DEL VIDEOJOC, La 3ª trobada DeviCAT organitzada amb col·laboració de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital i amb la participació de la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs (Generalitat de Catalunya). Sessió dedicada a assolir les actuacions de la Taula del Videojoc, específicament per a la implementació de PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES DE VIDEOJOCS (podeu seguir l’activitat a Twitter #PlansIGUALTATVIDEOJOCS)
  • Altra de les actuacions de la Taula del Videojoc que DeviCAT ha impulsat i ha col·laborat per tal d’assolir els objectius ha sigut la de CREAR ESPAIS DE DEBAT, TREBALL I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER MILLORAR L’ENCAIX DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I UNIVERSITÀRIA. DeviCAT ha organitzat sessions específiques i ha col·laborat en la realització de l’estudi “Mind the Gap”. Per a la tramesa de recursos i recomanacions al professorat de cicles formatius i de graus superiors, DeviCAT ha organitzat trobades amb responsables dels centres formatius amb professionals del sector dels videojocs com va ser l’activitat programada en el marc del Saló de l’Ocupació titulat “Mind the gap”, una anàlisi qualitativa de l’estat de la formació especialitzada en videojocs. Per oferir suport i debat a l’hora de confeccionar les propostes formatives relacionades amb el sector a partir dels perfils professionals , DeviCAT conjuntament amb Gamelab va organitzar la Taula de treball RRHH-FORMACIÓ. Al llarg del desenvolupament de les actuacions identificades per la Taula del Videojoc s’ha fet evident, una vegada més, el desacoblament entre les necessitats a l’incorporar talent de les empreses de desenvolupament de videojocs i la formació rebuda a centres universitaris i de Formació Professional. Aprofitant l’avinentesa de l’elaboració de l’informe “Les necessitats de formació de les empreses de videojocs a Catalunya” proposem reunir al voltant d’una taula de treball a responsables de RRHH d’empreses i a responsables de la formació universitària, professional i ocupacional per rebre, de primera mà, les necessitats (perfils professionals, habilitats, coneixements) i, en la mesura d’allò raonable, les previstes a l’hora d’incorporar professionals a les plantilles. Més info de la sessió a gamelab.es
  • En el marc de la Taula del Videojoc i en col·laboració amb ACCIÓ DeviCAT a organitzat dues trobades per OFERIR FORMACIÓ I EIENES PER A UN MILLOR FINANÇAMENT DEL SECTOR, fomentar l’aprenentatge de competències relacionades per a la cocreació i la trobada entre perfils creatius i perfils orientats a negoci. Amb la participació de 8 bussiness angels i inversors, DeviCAT ha organitzat un espai de deabt per a millorar la selecció de publishers, identificar les plataformes de finançament europeu, col·lectiu (crowdequity) i les xarxes de business angels. Amb el #DeviCAT2 podeu seguir els detalls de la jornada
  • DeviCAT té com a objectiu estratègic el posicionament de Catalunya i Barcelona com a millor lloc per a trear una marca “Catalunya-Barcelona” que ajudi a consolidar el territori com un pol d’atracció de talent i empreses del sector, captant inversions d’empreses internacionals. En aquest sentit s’ha fet una prolífica campanya als mitjans de comunicació i s’han organitzat dues activitats claus de l’ecosistema amb altres sectors, la Gala al Palau de la Mísuca Catalana amb col·laboració amb Gamelab i la Gala del Videojoc Català en el Liceu. Sobre aquest últim esdeveniment, us deixem un Tweet resum de la Consellera Natàlia Garriga / programa tv Gala Videojoc DeviCAT
  • Actualment DeviCat està organitzant més activitats per col·laborar a assolir els objectius de la Taula del Videojoc , organitzant properes activitats amb Acció i ICEC perotenciar la internacionalització de les empreses i els videojocs entre d’altres iniciatives.