Saltar al contenido

Entrevista a Anna Peña Serrano: «ACCIÓ consolida l’ecosistema dels videojocs en l’àmbit internacional»

Amb la col·laboració d’ACCIÓ i l’ICEC, DeviCAT ha organitzat una jornada d’internacionalització per a estudis i empreses de videojocs. Aquesta entrevista és un tast dels temes més destacats de la Trobada DeviCAT per a professionals dels videojocs. 

Ha sigut una trobada especial, perquè forma part de la línia estratègica d’internacionalització del sector videojoc que l’ecosistema d’entitats, referents del sector i associacions sectorials com a DeviCAT impulsen en el marc de la Taula del Videojoc, amb el suport de la Direcció General de Planificació per a la Innovació i la Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya.

Sobre les trobades DeviCAT:

DeviCAT (Associació de Desenvolupadors i Editors de Videojocs a Catalunya) és una associació horitzontal que agrupa empreses creades a Catalunya, però també empreses internacionals amb seu a Catalunya. El seu objectiu és donar suport al desplegament de la indústria catalana del videojoc com a sector estratègic i potenciar el videojoc com una indústria de talent amb projecció de futur. Les trobades mensuals DeviCAT són un espai de socialització i professionalització per a donar suport a membres de l’ecosistema a fi d’establir la connexió, la cooperació i la creació de sinergies entre les empreses associades, els estudis de desenvolupament amb les universitats i centres de formació, l’administració i actors clau de la industria a Catalunya.

DeviCAT és una entitat que no treballa només per als seus socis sinó per a crear i enfortir a la comunitat de professionals, oferir-los formació, visibilitat i oportunitats de negoci. 

Aquestes preguntes són clau per entendre les estratègies, els recursos i les oportunitats que ofereix ACCIÓ per a la internacionalització del sector dels videojocs a Catalunya. 

Imatge de la TROBADA DEVICAT per a professionals dels videojocs / 16 de novembre 2023 DHUB Barcelona

Entrevista de Carolina Gaona –Project Manager DeviCAT  a Anna Peña Serrano. Consultora Senior Estratègia Internacional Sector TIC i Indústries de l’Experiència. Unitat de Negoci Internacional (ACCIÓ- GENERALITAT DE CATALUNYA)

Carolina (DeviCAT): Anna ens pots explicar com porteu a terme el vostre objectiu de consolidar l’ecosistema dels videojocs des del àmbit internacional? És a dir, com afavoriu i potencieu l’exportació de productes, béns o serveis culturals als mercats estrangers?

Anna (ACCIÓ): ACCIO posa a disposició del sector dels videojocs les 40 oficines exteriors que té al món. Des de les quals arribem a més de 100 mercats per projectes d’internacionalització, de captació d’inversió i d’innovació.

D’una banda recolzem a les empreses catalanes en els seus processos d’expansió internacional i les acompanyem ja sigui en les fases de prospecció i accés al mercat o d’implantació. També hem consolidat un servei que recolza l’estratègia digital per vendre a tot el món i quan detectem una oportunitat a l’exterior que cerca proveïdors presentem l’oferta d’empreses catalanes. Tota aquesta acció ve recolzada amb un ajut directe per a activitats de promoció internacional, tant digitals com presencials i un ajut per a la creació de noves filials a l’exterior. Finalment resolem qualsevol consulta que puguin tenir les empreses en termes de regulacions en els diferents mercats  a més de temes d’operativa internacional (mobilitat de treballadors, fiscalitat, legal, logística, etc.)

D’altra banda, en el procés de promoció internacional donem a conèixer Catalunya com a destinació d’inversions. I oferim serveis de softlanding, talent universitari, mobilitat internacional, localització empresarial, Informació sectorial, suport institucional… L’objectiu és ajudar a crear ecosistema local i mantenir una bona relació amb els estudis estrangers implantats a Catalunya.

Finalment apropem els projectes europeus destinats als videojocs. El fet de participar a la xarxa europea d’empreses, la Xarxa EEN (Europe Enterprise Network), en dona accés a identificar oportunitats de negoci a tot el continent que seguidament transmetem al sector. Oferim el servei d’assessorament de projectes europeus, revisió de propostes, cerca de socis, acords de consorci. Acompanyat d’una línia d’ajut.

Carolina (DeviCAT): Ens pots parlar una mica de com feu la prospecció, la detecció de nous mercats? Quins són els principals escenaris internacionals on interveniu per a donar presència al sector dels videojocs?

Anna (ACCIÓ): En aquests moments i com a part del Pla d’internacionalització hem definit l’estratègia a tres regions de referència pel sector.

En primer lloc a Europa seguirem recolzant les principals fires a través de les activitats de la Xarxa EEN, visitarem les fires des de l’equip d’inversions per mantenir relacions i captar nous interessos i recolzarem les oficines de l’ICEC en els projectes d’internacionalització dels estudis.

Dintre de l’estratègia a Amèrica estem recolzant les accions de prospecció liderades per ICEC que viatja a fires de referència. Des de les nostres oficines els acompanyem a les fires, els fem suport amb l’agenda del viatge, identificant contactes rellevants i participem al networking per captar oportunitats al sector. En el cas de muntar una delegació faríem una agenda a mida i rellevant per les empreses participants.

Sobre l’estratègia a Àsia, estem realitzant un Estudi de mercat amb cinc oficines que tenim a la regió: Acció Bombai, Acció Seül, Acció Xina, Acció Tòquio i Acció Singapur. L’objectiu és identificar les oportunitats que ofereixen aquests mercats i presentar-les al sector. La previsió és fer-ho el primer quatrimestre de l’any 2024.

Addicionalment totes les oficines exteriors estan alerta envers la identificació d’oportunitats pel sector. I des de l’equip d’Intel·ligència de mercat hem actualitzat l’estructura de l’Informe sectorial dels Videojocs incorporant una secció específica amb oportunitats pel sector al món.  

Carolina (DeviCAT): Ens podeu explicar com pot un estudi de videojocs participar de fires i mercats; i gaudir d’un màrqueting internacional amb el vostre suport?

Anna (ACCIÓ) : L’estudi de mercat ens ajuda a entendre el mercat, conèixer els grans players i la manera de fer negoci. Identificar els canals més adients per accedir-hi. Analitzar les fires i veure la rellevància de participar en aquestes considerant el retorn de la inversió de participar-hi.

Quan es decideix fer una missió, ja sigui per vendre a una fira o fer benchmarking del mercat, acompanyem a les empreses durant tot el procés, Abans, durant i després de la missió. Previ al viatge, preparem al grup amb informació de mercat, logística i en cas d’haver-hi, també sobre la fira. Durant el viatge, l’equip de les oficines acompanya la delegació a totes les activitats programades a l’agenda i si hi ha participació amb un estand aprofitem per posicionar el sector de forma agrupada i dediquem esforços per promoure les empreses per tal de que tinguin leads i captar contactes interessants per les empreses. Després del viatge enviem un informe amb tota la informació d’interès i recomanacions de properes passes.

Anunciem la missió als canals digitals habitual, al web i a les xarxes socials i realitzem un catàleg amb les empreses participants. 

Carolina (DeviCAT):  Quines són les dates o cites claus en el vostre calendari  i quins recursos disposeu perquè les empreses i estudis de videojocs puguin aconseguir una projecció internacional efectiva?

Anna (ACCIÓ): La presentació del Pla d’internacionalització del sector dels videojocs feta el  16 de novembre ha estat clau com a punt de partida per apropar els serveis de la Unitat de Negoci Internacional als estudis del sector. A partir esperem realitzar moltes reunions d’assessorament internacional per establir un full de ruta individual per recolzar la projecció internacional efectiva. Com a següents passes recomano seguir d’aprop les activitats proposades pel sector i apuntar-se a aquelles que siguin d’interès per cada estudi. Com per exemple la Presentació de les oportunitats als mercats d’Àsia que farem durant el Focus Àsia a principis del 2024.

Fi de l’entrevista.

Anna Peña Serrano. Consultora Senior Estratègia Internacional Sector TIC i Indústries de l’Experiència. Unitat de Negoci Internacional

Serveis d’Internacionalització de Videojocs (Acció) Troba els mercats més adients per començar a vendre a l’exterior

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/internacionalitzacio/