Skip to content

D’on venim….

Devicat va nèixer com a associació amb l’intenció de ………..

Actualment articula a estudis grans i petits , locals i multinacionals de la industria del videojoc amb l’ànim de …………………..

Cal enfortir, enriquir l’ecosistema. Per arribar a ser una associació horitzontal necessitem incorporar la major pluralitat possible de estudis, la participació de socis i col·laboradors , per aconseguir…………….Des de DeviCAT fem una crida especial als estudis indies perquè entenguin la importància d’articular-nos, unir forces i voluntats per tal de fer un posicionament conjunt com a sector, reflectir i representar les diverses capes de la industria dels videojocs amb un objectiu comú.


Avantatges de fer se soci/sòcia:

  • Disposar dels coneixements col·ltectius i el repositori d’experiències pràctiques d’estudis grans i petits que formen part de la xarxa de socis i sòcies i que tenen per principi oferir orientació, informació o asesoia a altres socis/sòcies que puguin demanar suport.
  • Gaudir de les activitats organitzades per DeviCAT i d’altres organitzades pel sector de les quals habitualment rebem invitacions.
  • Participar a les jornades de networking per a professionals dels videojocs.
  • Formar part de la BBDD DeviCAT com a professionals per a possibles col·laboracions en fires, esdeveniments, congressos i projectes organitzats per les entitats i admnistracions que tenen acords amb DeviCAT.

Amb una quota mensual de 60€ tots els associats tenen el mateixa grau de participació i tracte dins de l’associació.

T’oferim facilitats de pagament i ens adaptem a les teves necessitats. Contactan’s i t’informem!

Tenim molt per guanyar!..

Fites importants per a l’associació i l’ecosistema del videojoc

A l’any xxxxxx vam aconsseguir …………

Des de fa xxxxx anys l’associació s’ha encarregat de garantir la presència i interlocució del sector amb ……… per a …………..

A l’any xxxxx DeviCAT va establir alliances estrtègiques amb sectorials………. formant així una coalició d’incidència política i social per a la industria….

L’aliança política i institucional amb les administracions des de ….. ens ha permès ……. i consolidar……

Reptes de futur i actuacions a curt termini

Actualment estem procurant ………….

Per a l’any 2023 un dels nostres principals objectius coma a sector hauria de ser …..i per això hem de ……..

Pròximament desplegarme la següent bateria d’actuacions per tal de …….(llista de actuacions)