Skip to content

Catalunya pol Europeu del talent i la inversió en el sector de videojocs


Articles, tweets i reportatges sobre el sector i participació de DeviCAT en l’ecosistema:


Sòcies/ socis i equip directiu de DeviCAT participen en la Taula de l’Informe del Sector dels Videojocs de Catalunya fet per Acció i amb dades del Llibre Blanc Català dels Videojocs.