Skip to content

Educació i videojocs a les escoles.

Durant l’any 2022 DeviCAT ha col·laborat amb iniciatives desenvolupades per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i amb altres entitats i empreses referents de l’ecosistema:

Projectes d’enfortiment de la comunitat i ecosistema:

-DeviCAT participa en la Taula Videojoc

DeviCAT col·labora amb DEV en la realització i distribució de l’enquesta Llibre Blanc Català Videojoc 2022

Aquest 2022 DeviCAT ha col·laborat amb DEV per a millorar l’impacte de la consulta i obtenir dades més realistes. L’objectiu dels informes és fer una anàlisi exhaustiva de la indústria del desenvolupament i la producció de videojocs a Espanya i a Catalunya, descrivint la composició empresarial, els principals indicadors econòmics, les tendències més d’actualitat, els reptes de la indústria i les recomanacions que el sector proposa per contribuir al seu creixement.

Segons DEV, en els últims 8 anys i edicions de l’enquesta, ha anat minvant la participació i resposta dels estudis catalans en la consulta. No obstant això, aquest any 2022 i gràcies a la col·laboració amb DeviCAT no sols hem aconseguit revertir aquesta tendència, sinó que hem aconseguit un 20% més de respostes i hem aconseguit captar la participació de 3 estudis grans que en altres edicions no havien participat  (sent un de les dades més necessàries de reflectir en aquest estudi).

Aquest any 2023 continuarem amb la col·laboració.


DeviCAT participa activament a les reunions i projectes estratègics plantejats en el marc de la Taula dels Videojocs, també produint continguts i fent difusió de les campanyes proposades des de la taula:

Projectes educatius i de sensibilització: videojocs i impacte social

L’any 2022 vam iniciar la prova pilot del projecte Learn to Play. Amb les entitats col·laboradores BIG-C i CET10, s’han organitzat  jornades divulgatives sobre creació de videojocs en escoles de primària i escoles de secundària i la visita i xerrada de quatre referents a estudis de videojocs catalans. (Amb visibilitat de perfils professionals femenins de la indústria i de les oportunitats professionals pel jovent dins de la indústria).